Yritystilaisuudet

Yritysmaailmassa tiedetään, että oikea asenne ja henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi ovat menestyksen avaimet. Wilson vierailee yrityksissä kertomassa liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkityksestä. Wilsonin positiivinen asenne heijastuu myös liikkumiseen. Hän tarjoaa ammattiurheilu-urallaan oppimansa harjoittelu- ja ravintovinkit yrityksesi henkilökunnan hyvinvoinnin käyttöön.

Wilsonin tieto-taito välittyy työntekijöille esimerkiksi yrityksen virkistyspäivänä. Kirwa Sport virkistyspäivän sisältö on informatiivinen ja sitä värittävät Wilsonin tarinat kilparadoilta: hauskat hetket ja haasteet, joita hän on urallaan voittanut. Virkistyspäivään sisältyvä positiivisuusluento tuo uusia näkökulmia ja ajatusmalleja suomalaiseen yrityskulttuuriin.

Tilaa yritykseesi Wirkistävä Wilson!